0

Chính sách vận chuyển


(Áp dụng cho các sản phẩm do ITbuy bán ra từ ngày 01/07/2019 cho đến khi có chính sách mới thay thế)

 

ITbuy sử dụng dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp của bên cung cấp dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp như Giao hàng Tiết kiệm, Viettel Post hoặc một bên khác, tùy từng thời điểm.

Cước phí vận chuyển được tính toán tự động dựa trên vị trí địa lý của người nhận hàng và trọng lượng của gói hàng, theo biểu phí sau:

1. Tại Hà Nội:
    * Giao tới nội thành: 22.000đ / gói hàng dưới 3kg
    * Giao tới ngoại thành: 35.000đ / gói hàng dưới 3kg
    * Đối với các gói hàng 3kg trở lên, mỗi 0,5kg, cước phụ thu thêm 2.500đ
    * Thời gian giao hàng: 8 giờ từ khi đặt hàng thành công

2. Giao liên tỉnh:
    * Đối với các gói hàng dưới 0,3kg, cước vận chuyển 28.000đ
    * Đối với các gói hàng dưới 0,5kg, cước vận chuyển 32.000đ
    * Đối với các gói hàng 0,5kg trở lên, mỗi 0,5kg, cước phụ thu thêm 5.000đ
    * Thời gian giao hàng: từ 1 đến 5 ngày từ khi đặt hàng thành công

Cước phí vận chuyển giao hàng có thể được điều chỉnh theo biểu phí của bên cung cấp dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp theo từng thời điểm và sẽ được công bố tại đây.