0

Những giao thức mạng phổ biến nhất


Có nhiều giao thức trong khi thiết lập kết nối trên Internet. Dựa theo loại kết nối cần thiết lập, các giao thức được sử dụng cũng rất đa dạng. Những giao thức này xác định đặc điểm của kết nối. Để tìm hiểu thêm về những giao thức mạng, trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn những giao thức mạng phổ biến nhất.

 

Giao thức mạng là gì?

Nói một cách đơn giản, giao thức là một bộ quy tắc. Giao thức mạng là một tập hợp các quy tắc phải tuân theo. Giao thức mạng là những tiêu chuẩn và chính sách chính thức được tạo thành từ các quy tắc, quy trình và định dạng xác định giao tiếp giữa hai hoặc nhiều thiết bị mạng. Các giao thức mạng thực hiện những hành động, chính sách và giải quyết vấn đề từ đầu đến cuối, để quá trình giao tiếp mạng hoặc dữ liệu diễn ra kịp thời, được bảo mật và quản lý. Giao thức mạng xác định các quy tắc và quy ước giao tiếp.

Giao thức mạng bao gồm trong đó có sự liên kết giữa máy tính, router, máy chủ và các thiết bị hỗ trợ mạng khác khi chúng muốn giao tiếp với nhau. Để đảm bảo quá trình giao tiếp dữ liệu/mạng diễn ra suôn sẻ thì các giao thức mạng luôn phải được xác nhận và cài đặt bởi người gửi và người nhận.

Internet Protocol Suite

Internet Protocol Suite (bộ giao thức liên mạng) là tập hợp các giao thức thực thi protocol stack (chồng giao thức) mà Internet chạy trên đó. Internet Protocol Suite đôi khi được gọi là bộ giao thức TCP/IP. TCP và IP là những giao thức quan trọng trong Internet Protocol Suite - Transmission Control Protocol (TCP) và Internet Protocol (IP). Internet Protocol Suite tương tự như mô hình OSI, nhưng có một số khác biệt. Ngoài ra không phải tất cả các lớp (layer) đều tương ứng tốt.

Protocol Stack

Protocol Stack (Chồng giao thức) là hình thức cài đặt phần mềm cho một bộ giao thức mạng máy tính. Chúng là là tập hợp đầy đủ các lớp giao thức và chúng hoạt động cùng nhau để cung cấp khả năng kết nối mạng đến các thiết bị khác.

Transmission Control Protocol (TCP)

Transmission Control Protocol (TCP) là giao thức điều khiển truyền vận. Chúng là giao thức cốt lõi của Internet Protocol Suite (bộ giao thức liên mạng). Với nhiệm vụ thực thi mạng, bổ sung cho Internet Protocol. Giao thức này đảm bảo chuyển giao dữ liệu tới nơi nhận một cách đáng tin cậy và đúng thứ tự.

TCP còn cung cấp một phương thức phân phối đáng tin cậy một luồng octet. Là luồng khối dữ liệu có kích thước 8 bit, TCP còn phân biệt giữa dữ liệu của nhiều ứng dụng khác nhau.

File Transfer Protocol (FTP)

FTP là giao thức phổ biến nhất được sử dụng cho mục đích truyền file trên Internet và trong các mạng riêng.

Cổng mặc định của FTP là 20/21.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) - Giao thức truyền tải siêu văn bản. Chúng là một trong năm giao thức chuẩn của mạng Internet. Giao thức này dùng để liên hệ thông tin giữa máy cung cấp dịch vụ (Web server) và Máy sử dụng dịch vụ (Web client). Chúng hoạt trông  trong mô hình Client/Server dùng cho World Wide Web(www).

Telnet

Telnet (Terminal Network) là phương thức chính được sử dụng để quản lý các thiết bị mạng ở cấp lệnh. Hay chúng được dùng trên các kết nối với internet hoặc các kết nối tại mạng máy tính cục bộ LAN.  

Cổng mặc định của Telnet là 23.

Secured Shell (SSH)

 

Secured Shell (SSH) là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối mạng một cách bảo mật. SSH hoạt động ở lớp trên trong mô hình phân lớp TCP/IP. Có thể nói SSH là phương thức chính được sử dụng để quản lý các thiết bị mạng một cách an toàn ở cấp lệnh. Nó được thay thế cho Telnet vì tính bảo mật an toàn hơn.

Cổng mặc định của SSH là 22.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - giao thức truyền tải thư tín đơn giản, là một chuẩn truyền tải thư điện tử qua mạng internet. Chúng có chức năng chính là chuyển email từ mail server nguồn đến mail server đích và chuyển email từ người dùng cuối sang hệ thống mail.

Cổng mặc định của SMTP là 25 và cổng SMTPS (được bảo mật) là 465.

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS)- hệ thống phân giải tên miền. Hệ thống này là một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền trên internet.  Nhờ giao thức này nên có thể chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP.

Cổng mặc định của DNS là 53.

 

Post Office Protocol phiên bản 3 (POP 3)

Post Office Protocol phiên bản 3 (POP3) là một giao thức tầng ứng dụng, dùng để lấy thư điện từ từ server mail, thông qua kết nối TCP/IP. Trong phiên bản 3 này cho phép client lấy nội dung hoàn chỉnh từ hộp thư của server và xóa nội dung khỏi server đó.

Cổng mặc định của POP3 là 110 và cổng POP3 bảo mật là 995.

Internet Message Access Protocol (IMAP)

Internet Message Access Protocol (IMAP) là giao thức chuẩn mạng Internet được sử dụng bởi các ứng dụng email để truy xuất thư email từ máy chủ thư qua kết nối TCP/IP. IMAP không xóa nội dung khỏi hộp thư của máy chủ.

Cổng mặc định của IMAP là 143 và cổng IMAP bảo mật là 993.

Simple Network Management Protocol (SNMP)

Simple Network Management Protocol (SNMP) là một tập hợp các giao thức không chỉ cho phép kiểm tra các thiết bị mạng như router, Switch, Server... vận hành mà còn hỗ trợ vận hành các thiết bị này một cách tối ưu. Chức năng SNMP là  giám sát, cấu hình và điều khiển các thiết bị mạng từ xa. SNMP trap cũng có thể được cấu hình trên các thiết bị mạng nhằm thông báo khi có hoạt động cụ thể.

Cổng mặc định của SNMP là 161/162.

Hypertext Transfer Protocol over SSL/TLS (HTTPS)

HTTPS được sử dụng với HTTP để cung cấp các dịch vụ tương tự, nhưng với kết nối bảo mật được cung cấp bởi SSL hoặc TLS.

Cổng mặc định của HTTPS là 443.

Trên đây là các giao thức mạng khác nhau để giúp bạn hiểu hơn về chúng và biết được chức năng nhiệm vụ cụ thể của các giao thức này là gì. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến nội dung bài viết của chúng tôi.

Tham khảo website Totolink

 


Sản phẩm đã xem