0

Một lần nữa FCC nói 5G là an toàn


 

FCC được viết tắt từ "Federal Communications Commission" có nghĩa là Uỷ ban Truyền thông Liên bang.

Theo Theverga, FCC cho biết rằng 5G là an toàn và các quy tắc điều chỉnh lượng phát xạ vô tuyến để đảm bảo an toàn cần phải được thay đổi để phù hợp với nó.

Đến thời điểm hiện tại chưa có bằng chứng thuyết phục rằng sóng vô tuyến 5G là nguy hiểm. Mặc dù chúng có tần số cao hơn sóng vô tuyến được sử dụng cho 4G, nhưng chúng vẫn nằm trong một phần của phổ vô tuyến làm hỏng DNA của con người - thứ được gọi là bức xạ không ion hóa. Ngay cả các phát xạ tần số cao hơn được sử dụng trong 5G vẫn ít năng lượng hơn ánh sáng nhìn thấy.

Trước đây, Uỷ ban đã đưa ra tuyên bố mặc dù ít rõ ràng nhưng cũng ngầm thừa nhận 5G là an toàn bằng cách phê duyệt việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ nó.

Nhưng ngày nay,  FCC tin rằng 5G an toàn khi sử dụng. Bằng cách để các tiêu chuẩn khí thải không thay đổi, ủy ban nói rằng các tiêu chuẩn hiện tại của nó đã đủ nghiêm ngặt để xác định khi nào phát xạ vô tuyến có vấn đề. Một thiết bị 5G hoạt động đúng vẫn nằm trong các tiêu chuẩn đó.

 


Sản phẩm đã xem