0

Liên hệ


 

Địa chỉ giao hàng: Ô số 4, dãy A, lô số 01, dự án khu phố mới Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam (Số 8 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hotline 1: 0965427401

Hotline 2: 0943280398

 

Địa chỉ bảo hành: Ô số 4, dãy A, lô số 01, dự án khu phố mới Trung Yên, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam (Số 8 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hỗ trợ bảo hành: 024.37682345 máy lẻ 304

Hỗ trợ kỹ thuật: 024.37682345 máy lẻ 302