Lịch biểu Wi-Fi

Tính năng Wi-Fi Scheduler cho phép bạn cài đặt thời gian biểu để bật – tắt Wi-Fi, là giải pháp tốt dành cho các bậc cha mẹ kiểm soát thời lượng sử dụng Internet của trẻ nhỏ.